Nawigacja
Linki

Linki


Rada Rodziców

 Rok szkolny 2018/19      

Obrazy: radarodzicow.jpg

 

RADA RODZICÓW

Zarząd:

Przewodniczący – Pani Bartnik Bożena

Zastępca – Pani   Kapłon Estera 

Sekretarz – Pani Czachara Katarzyna 

Skarbnik- Pani Beata Szady

 

Rada oddziałowa klasa 0

1. Pani Katarzyna Czachara

2. Pani  Angelika Papiernik

3. Pani Monika Podraza

 Rada oddziałowa klasa I

1.  Pani  Beata Szady

2. Pani  Magdalena Sobczyk

3. Pani Edyta Szpak

Rada oddziałowa klasa II

1. Pan Marcin Barbarzak

2. Małgorzata Golec

3. Daniel Machura

 Rada oddziałowa klasa III

1. Pani Ewelina Kaczka

2. Pani Marta Kudroń

3. Pani Justyna Barys

Rada oddziałowa klasa IV

1. Pani Estera Kapłon 

2. Pani  Zuzanna Papiernik

3. Pani Anna Potępa 

 Rada oddziałowa klasa V

1. Pani  Benarda Wąsik

2. Pan Chajec Anna

3. Pani Ewelina Mroczek

Rada oddziałowa klasa VI

1. Pani Bożena Bartnik 

2. Pani Elżbieta Augustyn

3. Pani  Anna Ramut

Rada oddziałowa klasa VII

1.Pani Agnieszka Gonet

2. Pani Władysława Bielecka

3. Pani  Aneta Kordek 

Rada oddziałowa klasa VIII

1. Pani  Teresa Pruchnik

2. Pani  Aneta Dziedzic 

3. Pani Marta Szymańska

Rok szkolny 2017/2018

RADA RODZICÓW

Zarząd:

Przewodniczący – Pani Bartnik Bożena

Zastępca – Pani   Kapłon Estera 

Sekretarz – Pani Czachara Katarzyna 

Skarbnik- Pani Bielecka Władysława 

 

Rada oddziałowa klasa 0

1. Pani Katarzyna Czachara

2. Pani  Magdalena Sobczyk

3. Pani Marzena Nykiel

 Rada oddziałowa klasa I

1.  Pani  Lucyna Kordek

2. Pani  Barbara Barbarzak

3. Pani Joanna Furman

 Rada oddziałowa klasa II

1. Pani Ewelina Kaczka

2. Pani Marta Kudroń

3. Pani Justyna Barys

 Rada oddziałowa klasa III

1. Pani Estera Kapłon 

2. Pani  Małgorzata Socha

3. Pani Anna Potępa 

  Rada oddziałowa klasa IV

1. Pani  Ewelina Mroczek

2. Pan Jacek Podraza 

3. Pani Aneta Kordek

4. Pani Chajec Anna

 Rada oddziałowa klasa V

1. Pani Bożena Bartnik 

2. Pani Teresa Pruchnik

3. Pani  Anna Ramut

Rada oddziałowa klasa VI

1. Pani   Władysława Bielecka

2. Pani Agnieszka Gonet 

3. Pani Aneta Kordek 

Rada oddziałowa klasa VII

1. Pani Marta Szymańska 

2. Pani  Agnieszka Gil

3. Pani Aneta Dziedzic 

 

 

 Rok szkolny 2016/17

RADA RODZICÓW

Zarząd:

Przewodniczący – Pan  Sury Waldemar

Zastępca – Pani  Bartnik Bożena

Sekretarz – Pani Kapłon Estera 

Skarbnik- Pani Bielecka Władysława 

 Rada oddziałowa klasa 0

1.  Pani Kordek Lucyna

2. Pani Sobczyk Magdalena 

3. Pani Beata Szady

 Rada oddziałowa klasa I

1. Pani Ewelina Kaczka

2.Pani Marta Kudroń

3. Pani Justyna Barys

 Rada oddziałowa klasa II

1. Pani Kapłon Estera

2. Pani Potępa Anna

3. Pani Socha Małgorzata

  Rada oddziałowa klasa III

1. Pani  Wąsik Bernarda

2. Pani Chajec Anna

3. Pani  Kopeć Zapór Justyna

4. Pani Barbarzak Władysława

 Rada oddziałowa klasa IV

1. Pani Bartnik Bożena

2. Pani Augustyn Elżbieta

3. Pani  Zyguła Monika

Rada oddziałowa klasa V

1. Pani  Bielecka Władysława

2. Pani Kordek Aneta

3. Pani Gonet Agnieszka

4, Pani Barbarzak Kornelia

Rada oddziałowa klasa VI

1. Pan Waldemar Sury

2. Pani  Dziedzic Aneta

3. Pani Szymańska Marta 

 Rok szkolny 2015/16

RADA RODZICÓW

Zarząd:

Przewodniczący – Pan  Sury Waldemar

Zastępca – Pani  Bartnik Bożena

Sekretarz – Pani Kapłon Estera 

Skarbnik- Pani Bielecka Władysława 

Członkowie:

Pani Bernarda Wąsik

Pani  Szpak Edyta

Pani  Zyguła Monika

 

 Rada oddziałowa klasa 0

1.  Pani Szpak Edyta

2. Pani Kaczka Ewelina 

3. Pani Baran Joanna

 Rada oddziałowa klasa I

1. Pani Kapłon Estera

2. Pani Potępa Anna

3. Pani Drąg Renata

  Rada oddziałowa klasa II

1. Pani  Wąsik Bernarda

2. Pani Mroczek Ewelina

3. Pani Chajec Anna 

4. Pani Kopeć Justyna

 Rada oddziałowa klasa III

1. Pani Bartnik Bożena

2. Pani Pruchnik Teresa

3. Pani  Stojak Anna

Rada oddziałowa klasa IV

1. Pani  Bielecka Władysława

2. Pani Dziedzic Anna

3. Pani Kordek Aneta

Rada oddziałowa klasa V

1. Pan Waldemar Sury

2. Pani  Pruchnik Teresa

3. Pani Kudroń Marta

Rada oddziałowa klasa VI

1. Pani Zyguła Monika

2. Pani  Łukasik Lucyna

3. Pani Siedlik Krystyna

 Rok szkolny 2014/15

RADA RODZICÓW

Zarząd:

Przewodniczący – Pan Waldemar Sury

Zastępca – Pan Robert Socha

Sekretarz – Pani Lucyna Wnęk

Skarbnik- Pani Małgorzata Socha


Członkowie:

Pani Władysława Bielecka

Pani Anna Chajec

Pani Monika Zyguła

 

  Rada oddziałowa klasa 0

1. Pani Małgorzata Socha

2. Pani Estera Kapłon

3. Pani Ewelina Kaczka

   Rada oddziałowa klasa I

1. Pani Anna Chajec

2. Maria Czołka

3. Pani Marzena Nykiel

Rada oddziałowa klasa II

1. Pani Monika Zyguła

2.Pani Anna Stojak

3. Pani Elżbieta Augustyn

Rada oddziałowa klasa III

1. Pani Władysława Bielecka

2. Pani Kornelia Barbarzak

3. Pani Agnieszka Gonet

Rada oddziałowa klasa IV

1. Pan Waldemar Sury

2. Pani Aneta Dziedzic

3. Pani Teresa Pruchnik

Rada oddziałowa klasa V

1. Pan Robert Socha

2. Pani Marta Michońska

3. Pani Lucyna Łukasik

Rada oddziałowa klasa VI

1. Pani Lucyna Wnęk

2. Pani Teresa Pruchnik

3. Pani Marta Michońska
 

RADA RODZICÓW

Zarząd:

Przewodniczący – Pan Waldemar Sury

Zastępca – Pan Robert Socha

Sekretarz – Pan Marek Przybyło

Skarbnik - Pani Lucyna Wnęk

Członkowie:

Pani Władysława Bielecka

Pani Bożena Bartnik

Pani Joanna Sury

Pani Wąsik Bernarda

 

Rada Oddziałowa oddziału 4-5 latków

1. Pan Marek Przybyło

2. Pani Małgorzata Socha

3. Pani Zuzanna Papiernik

Rada Oddziałowa oddziału przedszkolnego

1. Pani Bernarda Wąsik

2. Pani Władysława  Barbarzak

3. Pani Joanna Dziedzic

Rada Oddziałowa klasy I

1. Pani Bożena Bartnik

 2.Pani Anna Stojak

3. Pani Elżbieta Augustyn

Rada Oddziałowa klasy II

1. Pani Władysława Bielecka

2. Pani Agnieszka Gonet

3. Pani Aneta Kordek

Rada Oddziałowa klasy III

1. Pani Joanna Sury

2. Pani Marta Szymańska

3. Pani Barbara Szukała

Rada Oddziałowa klasy IV

1. Pan Robert Socha

2. Pani Marta Michońska

3. Pani Dorota Samborska

Rada Oddziałowa klasy V

1. Pani Lucyna Wnęk

2. Pani Grażyna Błoniarz

3. Pani Marta Michońska

Rada Oddziałowa klasy VI

1. Pan Waldemar Sury

2. Pani Agnieszka Gonet

3. Pani Marta Hendzelewska

 

Obrazy: radarodzicow.jpg

Przewodniczący – Pan Waldemar Sury

Zastępca – Pan Robert Socha

Członek – Pan Stanisław Nawracaj

Sekretarz – Pani Małgorzata Socha

Cele i zadania Rady Rodziców


1. Rada Rodziców reprezentuje ogół rodziców wobec organów szkoły.
2. Celem Rady Rodziców jest zapewnienie rodzicom we współdziałaniu z innymi organami szkoły rzeczywistego wpływu na działalność szkoły oraz pobudzanie i organizowanie form aktywności rodziców na rzecz wspomagania realizacji celów statutowych i zadań szkoły.
3. Rada Rodziców podejmuje działania zmierzające do doskonalenia statutowej działalności szkoły w zakresie: 
a. Organizacji pracy szkoły, procesu wychowawczego i dydaktycznego
b. poprawy warunków technicznych i wyposażenia szkoły
c. Zapewnienia uczniom warunków bytowych i pomocy materialnej
4. Zapewnienie rodzicom we współdziałaniu z innymi organami szkoły, rzeczywistego wpływu na działalność szkoły Rada Rodziców realizuje przez: 
a. Wyrażanie i przekazywanie opinii na temat pracy szkoły
b. zapoznanie z zadaniami i zamierzeniami dydaktyczno-wychowawczymi szkoły i klasy
c. Udzielanie w każdym czasie rzetelnej informacji na temat dzieci
d. Udostępnienie regulaminu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów
5. Rada Rodziców określa struktury działania ogółu rodziców oraz Rady Rodziców.Rada Rodziców oddziału 4-5 latków

1. Pani Małgorzata Socha

2. Pani Angelika Walczyk

3. Pani Marzena Nykiel

Rada Rodziców oddziału przedszkolnego

1. Pani Bożena Bartnik

2. Pani Urszula Niemiec

3. Pani Teresa Pruchnik

Rada Rodziców klasy I

1. Pani Agnieszka Gonet

 2.Pani Anna Dziedzic

3. Pani Aneta Kordek

Rada Rodziców klasy II

1. Pani Marta Szymańska

2. Pani Aneta Dziedzic


3. Pani Agnieszka Gil

Rada Rodziców klasy III

1. Pan Robert Socha

2. Pani Lucyna Łukasik

3. Pani Joanna Dziedzic

Rada Rodziców klasy IV

1. Pan Jacek Podraza

2. Pani Marta Michońska

3. Pani Lucyna Wnęk

Rada Rodziców klasy V

1. Pan Waldemar Sury

2. Pani Maria Dobosz

3. Pani Agnieszka Gonet

Rada Rodziców klasy VI

1. Pan Stanisław Nawracaj

2. Pani Małgorzata Błaszczyk

3. Pani Grażyna Błoniarz

Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Ankieta
Brak przeprowadzanych ankiet.
Aktualnie online
Gości online: 1

Użytkowników online: 0

Łącznie użytkowników: 48
Najnowszy użytkownik: lesiaWrive
Kontakty
mail: psp.przeczyca@gmail.com
tel. 014 683 06 86
Ile zostało do WAKACJI
Linki