Nawigacja
Linki

Linki


Samorząd uczniowski

 

Samorząd Uczniowski w roku szkolnym 2018/2019

Przewodniczący:

Aleksandra Sury

Zast. przewodniczącego:

Kinga Szymańska

Sekretarz:

Amelia Bielecka

Skarbnik:

Bartłomiej Gonet

 Rada Uczniowska   

Oliwia Pruchnik

Patrycja Wąsik

Dominik Zyguła

Krystian Kopeć

 

Samorząd Uczniowski w roku szkolnym 2017/2018

Przewodniczący:

Aleksandra Sury

Zast. przewodniczącego:

Kinga Szymańska

Sekretarz:

Amelia Bielecka

Skarbnik:

Bartłomiej Gonet

 Rada Uczniowska   

Oliwia Pruchnik

Patrycja Wąsik

Dominik Zyguła

Krystian Kopeć

Plan pracy Samorządu Uczniowskiego

na rok 2017/2018

Cele  Samorządu Uczniowskiego:

 • Reprezentowanie ogółu uczniów.
 • Działanie na rzecz społeczności uczniowskiej i obrona jej praw.
 • Uczestnictwo uczniów w samodzielnym rozwiązywaniu własnych problemów oraz partnerstwo w stosunkach uczniów z nauczycielami w realizacji celów wychowawczych szkoły.
 • Rozwijanie demokratycznych form współżycia, współdziałania  uczniów oraz przyjmowania współodpowiedzialności za jednostkę i grupę.
 • Kształtowanie umiejętności zespołowego działania, wyrabianie samokontroli, samooceny i zdyscyplinowania uczniów.
 • Dbanie o dobre imię i honor szkoły, kultywowanie i wzbogacanie jej tradycji.

 

Zadania do wykonania:

Wrzesień

 • Wybory  Samorządu Uczniowskiego
 • Ustalenie planu działań na cały rok.
 • Przypomnienie zapisów konwencji o Prawach Dziecka.
 • Wywieszenie na tablicy SU Praw i Obowiązków Ucznia.
 • Udział w akcji „Sprzątanie Świata”.

 

Październik

 • Zapoznanie Grona Pedagogicznego oraz uczniów z planem pracy SU na najbliższy rok szkolny
 • Dzień Komisji Edukacji Narodowej –życzenia dla wszystkich pracowników szkoły.

 

Listopad

 • Andrzejki – dyskoteka.
 • Dzień Życzliwości i Pozdrowień – gazetka okolicznościowa
 • Konkurs „ Najżyczliwsza osoba w klasie”

 

 

Grudzień

 • Szkolne Mikołajki.
 • Udział w akcji „Góra Grosza”
 • Przygotowanie Gazetki Szkolnej o tematyce świątecznej.

 

Styczeń

 • Wywieszenie na tablicy SU wyników klasyfikacji i frekwencji.

 

Luty

 • Poczta Walentynkowa, ubieramy się na czerwono.
 • Sporty zimowe – gazetka prac uczniów.

 

Marzec

 • Wiosenny turniej klas.

 

 

Kwiecień

 • Wielkanoc– życzenia dla nauczycieli i pracowników szkoły
 • Obchody Dnia Ziemi- ubieramy się na zielono; wykonanie gazetki okolicznościowej.

 

Maj

 • Święta majowe –współudział w apelu.

 

 

Czerwiec

 • Podsumowanie pracy SU w roku szkolnym 2017/2018
 • Sporządzenie sprawozdania z pracy Samorządu Uczniowskiego w roku
 • szkolnym 2017/2018.
 • Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2017/2018.

 

Cały rok:

 • Spotkania Samorządu Uczniowskiego.
 • Aktualizacja Gazetki Szkolnej.
 • Udział w uroczystościach szkolnych.
 • Współdziałanie z władzami szkolnymi i wychowawcami klas. 

 

Samorząd Uczniowski w roku szkolnym 2016/2017

Przewodniczący : Amelia Bielecka

z-ca przewodniczącego: Aleksandra Sury

Skarbnik: Bartłomiej Gonet

Sekretarz: Ewelina Dziedzic

W skład Rady Uczniowskiej weszli: Oliwia Pruchnik, Kinga Szymańska, Mateusz Kordek, Gabriel Dziedzic.

 

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

Wrzesień

 • Wybory Zarządu Samorządu Uczniowskiego Publicznej Szkoły Podstawowej w Przeczycy
 • Udział w akcji „Sprzątanie Świata” 
 • Przygotowanie i wręczenie prezentów dla chłopców z naszej szkoły

Październik

 • Zapoznanie Grona Pedagogicznego oraz uczniów z planem pracy SU na najbliższy rok szkolny
 • Dzień Komisji Edukacji Narodowej – wykonanie kartek z życzeniami z okazji Dnia Edukacji Narodowej

Listopad

 • Zapalenie znicza na grobach nieznanych, opuszczonych – Dzień Wszystkich Świętych, Zaduszki 
 • Narodowe Święto Niepodległości – przygotowanie kotylionów dla uczniów naszej szkoły
 • Andrzejki - wróżby, kabały, dyskoteka szkolna 
 • Nawiązanie współpracy z p. Maduzią- rozpoczęcie zbiórki nakrętek na rehabilitację syna

Grudzień

 • Mikołajki - dostarczenie prezentów zebranych wcześniej 
 • Udział w akcji GÓRA GROSZA
 • Zbiórka darów dla wychowanków Domu Dziecka Hanka

Styczeń

 • Dyskoteka i bal karnawałowy 

Luty

 • Poczta Walentynkowa, ubieramy się na czerwono

Marzec

 • Współorganizacja Wiosennego Turnieju Klas
 • Organizacja Powitania Wiosny

Kwiecień

 • Obchody Dnia Ziemi - ubieramy się na zielono
 • Udział w apelu z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3-Maja 
 • Wiosenne sprzątanie w klasach 

Maj

 • Święto Flagi 
 • Podsumowanie i zakończenie akcji zbiórki nakrętek

Czerwiec

 • Pomoc w przygotowaniu PIKNIKU RODZINNEGO
 • Podsumowanie pracy SU w roku szkolnym 2016/2017
 • Sporządzenie sprawozdania z pracy Samorządu w roku szkolnym 2016/2017 
 • Uroczyste Zakończenie Roku Szkolnego 2016/2017

Cały Rok

 • Utrzymywanie w czystości sal lekcyjnych i szafek 
 • Dbałość o wystrój korytarza szkolnego 
 • Gazetka informacyjna 
 • Praca na rzecz szkoły 
 • Reprezentowanie całej społeczności uczniowskiej szkoły.
 • Pomoc najmłodszym uczniom.

 

 

 

Samorząd Uczniowski w roku szkolnym 2015/2016

Przewodniczący:

Angelika Dziedzic

Zast. przewodniczącego:

Aleksandra Sury

Sekretarz:

Agata Samborska

Skarbnik:

Ewelina Czołka

 Rada Uczniowska   

Mateusz Ramut

Piotr Socha

Miłosz Zyguła

Jakub Siedlik

Rzecznikiem praw ucznia w bieżącym roku szkolnym został Konrad Łukasik.

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

Wrzesień

 • Wybory Zarządu Samorządu Uczniowskiego Publicznej Szkoły Podstawowej w Przeczycy
 • Powołanie Rzecznika Praw Ucznia
 • Udział w akcji „Sprzątanie Świata” 

Październik

 • Zapoznanie Grona Pedagogicznego oraz uczniów z planem pracy SU na najbliższy rok szkolny
 • Dzień Komisji Edukacji Narodowej – wykonanie kartek okolicznościowych z okazji Dnia Edukacji Narodowej

Listopad

 • Zapalenie znicza na grobach nieznanych, opuszczonych – Dzień Wszystkich Świętych, Zaduszki 
 • Narodowe Święto Niepodległości - udział w apelu, wykonanie kotylionów dla nauczycieli oraz uczniów szkoły 
 • Andrzejki - wróżby, kabały, dyskoteka szkolna 

Grudzień

 • Udział w akcji „Góra Grosza”
 • Mikołajki - dostarczenie prezentów zebranych wcześniej 
 • Wigilia - przygotowanie plakatu świątecznego z życzeniami dla Rady Pedagogicznej   i dla uczniów naszej szkoły

Styczeń

 • Zakończenie i posumowanie  akcji „Góra Grosza”
 • Rozpoczęcie akcji JEDNA NAKRĘTKA MOŻE TAK WIELE ZMIENIĆ
 • Dyskoteka i bal karnawałowy 

Luty

 • Poczta Walentynkowa, ubieramy się na czerwono

 

Marzec

 • Poprowadzenie Wiosennego Turnieju Klas
 • Powitanie wiosny

Kwiecień

 • Wykonanie plakatu z życzeniami nawiązującego do Świąt Wielkanocnych
 • Obchody Dnia Ziemi - ubieramy się na zielono
 • Udział w apelu z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3-Maja 
 • Wiosenne sprzątanie w klasach 

Maj

 • Podsumowanie i zakończenie akcji zbiórki nakrętek

Czerwiec

 • Pomoc w przygotowaniu PIKNIKU RODZINNEGO
 • Podsumowanie pracy SU w roku szkolnym 2015/2016
 • Sporządzenie sprawozdania z pracy Samorządu w roku szkolnym 2015/2016 
 • Uroczyste Zakończenie Roku Szkolnego 2015/2015

Cały Rok

 • Utrzymywanie w czystości sal lekcyjnych i szafek 
 • Gazetka informacyjna SU – dolny korytarz
 • Praca na rzecz szkoły 
 • Reprezentowanie całej społeczności uczniowskiej szkoły.
 • Pomoc najmłodszym uczniom
 • Udział w ogólnokrajowych akcjach związanych ze szkołą.

 


 

Samorząd uczniowski w roku szkolnym 2014/15

Przewodniczący: Angelika Dziedzic

Zastępca: Aleksandra Sury

Sekretarz: Piotr Socha

Skarbnik: Anastazja Trucina 

Rada Uczniowska działająca przy samorządzie: Michał Ramut, Marcelina Woźny i Paulina Wnęk.
                        Rzecznik Praw Ucznia: Rafał Podraza

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

Wrzesień

 • Wybory Zarządu Samorządu Uczniowskiego Publicznej Szkoły Podstawowej w Przeczycy
 • Powołanie Rzecznika Praw Ucznia
 • Udział w akcji „Sprzątanie Świata”

Październik

 • Zapoznanie Grona Pedagogicznego oraz uczniów z planem pracy SU na najbliższy rok szkolny
 • Powołanie Sekcji Dekoracyjnej ds. gazetek na korytarzu górnym
 • Dzień Komisji Edukacji Narodowej – wykonanie gazetki okolicznościowej z okazji Dnia Edukacji Narodowej

Listopad

 • Zapalenie znicza na grobach nieznanych, opuszczonych – Dzień Wszystkich Świętych, Zaduszki 
 • Narodowe Święto Niepodległości - udział w apelu 
 • Andrzejki - wróżby, kabały, dyskoteka szkolna

Grudzień

 • Mikołajki - dostarczenie prezentów zebranych wcześniej 
 • Mikołajki-przygotowanie gazetki okolicznościowej
 • Wigilia - przygotowanie gazetki z życzeniami dla Rady Pedagogicznej   i dla uczniów naszej szkoły

Styczeń

 • Dyskoteka i bal karnawałowy

Luty

 • Poczta Walentynkowa, ubieramy się na czerwono

Marzec

 • Wiosna, wiosna, wiosna – gazetka
 • Powitanie wiosny - konkurs na najzabawniejszą Marzannę 
 • Poprowadzenie Wiosennego Turnieju Klas

Kwiecień

 • Wykonanie gazetki nawiązującej do Świąt Wielkanocnych
 • Obchody Dnia Ziemi - ubieramy się na zielono, gazetka okolicznościowa
 • Udział w apelu z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3-Maja 
 • Wiosenne sprzątanie w klasach

Maj

 • Gazetka okolicznościowa z okazji DNIA MATKI

Czerwiec

 • Pomoc w przygotowaniu PIKNIKU RODZINNEGO
 • Podsumowanie pracy SU w roku szkolnym 2014/2015
 • Sporządzenie sprawozdania z pracy Samorządu w roku szkolnym 2014/2015 
 • Uroczyste Zakończenie Roku Szkolnego 2014/2015

Cały Rok

 • Dbałość o wystrój górnego korytarza szkolnego 
 • Gazetka informacyjna 
 • Praca na rzecz szkoły 
 • Reprezentowanie całej społeczności uczniowskiej szkoły.
 • Pomoc najmłodszym uczniom.


 


 

Przewodniczący : Gabriela Gonet
Zastępca Przewodniczącego: Piotr Bałucki
Sekretarz: Anna Samborska
Skarbnik: Jakub Hendzelewski

            Rzecznik Praw Ucznia: Julia Tawrell oraz Szymon Sury.

 

 

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

W ROKU SZKOLNYM 2013/2014

Wrzesień

 • Wybory Zarządu Samorządu Uczniowskiego Publicznej Szkoły Podstawowej w Przeczycy
 • Powołanie Rzecznika Praw Ucznia
 • Udział w akcji „Sprzątanie Świata” 

Październik

 • Zapoznanie Grona Pedagogicznego oraz uczniów z planem pracy SU na najbliższy rok szkolny
 • Dzień Komisji Edukacji Narodowej – wykonanie gazetki okolicznościowej z okazji Dnia Edukacji Narodowej

Listopad

 • Zapalenie znicza na grobach nieznanych, opuszczonych – Dzień Wszystkich Świętych, Zaduszki 
 • Narodowe Święto Niepodległości - udział w apelu 
 • Andrzejki - wróżby, kabały, dyskoteka szkolna 
 • Ogłoszenie konkursu na Szopkę Bożonarodzeniową

Grudzień

 • Mikołajki - dostarczenie prezentów zebranych wcześniej 
 • Wigilia - przygotowanie plakatu świątecznego z życzeniami dla Rady Pedagogicznej   i dla uczniów naszej szkoły
 • Rozstrzygnięcie konkursu na Szopkę Bożonarodzeniową

Styczeń

 • Rozpoczęcie akcji NAKRĘTKOMANIA
 • Dyskoteka i bal karnawałowy 

Luty

 • Poczta Walentynkowa, ubieramy się na czerwono

Marzec

 • Rozpoczęcie akcji zbiórki makulatury
 • Dzień Kobiet – gazetka
 • Powitanie wiosny - konkurs na najzabawniejszą Marzannę 
 • Ogłoszenie Konkursu na Koszyczek Wielkanocny

Kwiecień

 • Rozstrzygnięcie konkursu na Koszyczek Wielkanocny
 • Wykonanie gazetki nawiązującej do Świąt Wielkanocnych
 • Obchody Dnia Ziemi - ubieramy się na zielono
 • Udział w apelu z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3-Maja 
 • Podsumowanie i zakończenie akcji NAKRĘTKOMANIA
 • Wiosenne sprzątanie w klasach 

Maj

 • Święto Flagi 
 • Podsumowanie i zakończenie akcji zbiórki makulatury

Czerwiec

 • Pomoc w przygotowaniu PIKNIKU RODZINNEGO
 • Podsumowanie pracy SU w roku szkolnym 2013/2014
 • Sporządzenie sprawozdania z pracy Samorządu w roku szkolnym 2013/2014 
 • Uroczyste Zakończenie Roku Szkolnego 2013/2014 

Cały Rok

 • Utrzymywanie w czystości sal lekcyjnych i szafek 
 • Dbałość o wystrój korytarza szkolnego 
 • Gazetka informacyjna 
 • Praca na rzecz szkoły 
 • Reprezentowanie całej społeczności uczniowskiej szkoły.
 • Pomoc najmłodszym uczniom.

 

 

 

 

 

 

Skład Samorządu Uczniowskiego

Przewodniczący: Bielecka Marcelina

Za-ca: Ramut Joanna

Skarbnik: Hendzelewski Jakub

Sekretarz: Barbarzak Katarzyna

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

W ROKU SZKOLNYM 2012/2013

Wrzesień

 • Wybory Zarządu Samorządu Uczniowskiego Publicznej Szkoły Podstawowej w Przeczycy

 • Pomoc w organizacji Pikniku Rodzinnego

 • Udział w akcji „Sprzątanie Świata” 

Październik

 • Rozpoczęcie akcji: CHROŃMY LASY – zbiórka makulatury

 • Dzień Komisji Edukacji Narodowej – wykonanie i wręczenie kartek pracownikom szkoły, wykonanie gazetki okolicznościowej z okazji Dnia Edukacji Narodowej

Listopad

 • Zapalenie znicza na grobach nieznanych, opuszczonych – Dzień Wszystkich Świętych, Zaduszki 

 • Narodowe Święto Niepodległości - udział w apelu 

 • Andrzejki - wróżby, kabały, dyskoteka szkolna 

 • Włączenie się do akcji : „Jedna nakrętka może tak wiele zdziałać”

 • Ogłoszenie konkursu na Szopkę Bożonarodzeniową

Grudzień

 • Ogłoszenie konkursu na świąteczny wystrój klasy oraz bożonarodzeniowe życzenia

 • Mikołajki - dostarczenie prezentów zebranych wcześniej 

 • Wigilia - wręczenie kartek pracownikom szkoły, przygotowanie plakatu świątecznego z życzeniami dla Rady Pedagogicznej i dla uczniów naszej szkoły, rozstrzygnięcie konkursów na wystrój klasy i wykonanie kartki 

Styczeń

 • Kontynuacja akcji CHROŃMY LASY oraz JEDNA NAKRĘTKA

 • Dyskoteka i bal karnawałowy 

Luty

 • Poczta Walentynkowa, ubieramy się na czerwono

Marzec

 • Tydzień działań przeciwko przemocy 

 • Dzień Kobiet 

 • Powitanie wiosny - konkurs na najzabawniejszą Marzannę 

 • Konkurs na najpiękniejszą pisankę i palmę wielkanocną  

 • Gazetka nawiązująca do Świąt Wielkanocnych

Kwiecień

 • Obchody Dnia Ziemi - ubieramy się na zielono

 • Organizacja Dnia Zdrowego Żywienia 

 • Wykonanie gazetki nawiązującej do Międzynarodowego Święta Pracy i Dnia Flagi 

 • Udział w apelu z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3-Maja 

 • Podsumowanie i zakończenie akcji CHROŃMY LASY

 • Wiosenne sprzątanie w klasach 

Maj

 • Święto Flagi 

 • Dzień Matki - Konkurs „SUPER MAMA” 

 • Podsumowanie i zakończenie akcji JEDNA NAKRĘTKA

Czerwiec

 • Międzynarodowy Dzień Dziecka - włączenie się w przygotowanie imprez sportowych 

 • Dzień Ojca – konkurs „Super Tata”

 • Podsumowanie pracy SU w roku szkolnym 2012/2013

 • Przygotowanie wniosków do realizacji w przyszłym roku szkolnym 

 • Sporządzenie sprawozdania z pracy Samorządu w roku szkolnym 2012/2013 

 • Uroczyste Zakończenie Roku Szkolnego 2012/2013 

Cały Rok

 • Utrzymywanie w czystości sal lekcyjnych i szafek 

 • Dbałość o wystrój korytarza szkolnego 

 • Gazetka informacyjna 

 • Praca na rzecz szkoły 

 • Reprezentowanie całej społeczności uczniowskiej szkoły.

 •   Pomoc najmłodszym uczniom.

 

Samorząd klasy 1

Przewodniczący klasy : Amelia Bielecka
Zastępca przewodniczącego : Mateusz Kordek
Skarbnik : Gabriel Morales
Sekretarz : Bartłomiej Gonet

Samorząd klasy 2
Przewodniczący: Sury Aleksandra
Zastępca przewodniczącegoa: Pruchnik Dagmara
Sekretarz: Pruchnik Oliwia
Skarbnik: Kudroń Karolina

Samorząd klasy 3
Przewodniczący: Angelika Dziedzic
Zastępca przewodniczącego: Agata Samborska
Skarbnik: Mateusz Ramut

Samorząd klasy 4
Przewodniczący : Bałucki Piotr
Zastępca przewodniczącego : Wnęk Paulina
Skarbnik : Ramut Michał
Sekretarz : Podraza Rafał

Samorząd klasy 5
Przewodniczący: Szymon Sury
Zastępca przewodniczącego: Anna Szymańska
Skarbnik: Jakub Hendzelewski
Sekretarz: Anna Samborska


Samorząd klasy 6
Przewodniczący : Joanna Błoniarz
Zastępca przewodniczącego : Mateusz Błaszczyk
Skarbnik : Joanna Ramut
Sekretarz : Kacper Tenerowicz 

 

Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Ankieta
Brak przeprowadzanych ankiet.
Aktualnie online
Gości online: 1

Użytkowników online: 0

Łącznie użytkowników: 48
Najnowszy użytkownik: lesiaWrive
Kontakty
mail: psp.przeczyca@gmail.com
tel. 014 683 06 86
Ile zostało do WAKACJI
Linki